Εκδήλωση: Γυναίκες, εργασία και ο υλικός κόσμος

Μια απόπειρα αντίληψης της παγκόσμιας γυναικείας εργασίας στον τεχνολογικά αναδιαρθρωμένο καπιταλισμό.

Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 18:00
Νομική, Αίθουσα 3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>