ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Υλικό του Game Over που έχει κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή: αφίσες, τεύχη του περιοδικού που κυκλοφορούσε ως έντυπο καθώς και μπροσούρες από εκδηλώσεις που έχουμε διοργανώσει κατά καιρούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.