Μηχανικό μάτι: η συνέχεια

Στο προς το παρόν (πιστεύουμε) , μοναδικό προηγούμενο τεύχος του game over (game over, τεύχος 1, το μηχανικό μάτι), επιλέξαμε σαν αφετηρία για να εξηγήσουμε τις αλλαγές που έφερε η επικράτηση της εικόνας σαν κυρίαρχη αίσθηση πάνω στις υπόλοιπες, τον κινηματογράφο και το μοντάζ. Αυτή η επικράτηση έγινε με την αφαίρεση του ελέγχου της όρασης από το υποκείμενο και της μηχανοποίησής της. Δεν είναι τυχαίο που οι πρωτοπόροι κινηματογραφιστές χαρακτήρισαν την κάμερα σαν «μηχανικό μάτι» και μάλιστα τελειότερο από το φυσικό. Ο δρόμος από την όραση με τη βοήθεια των μέσων στην όραση μέσα από τα μέσα είχε ανοίξει. Και μαζί της η θεώρηση του ανθρώπινου σώματος σα μηχανή και αντιστρόφως, της μηχανής σαν έμβιο όν. Έτσι, η μηχανή «βλέπει», αλλά και το ανθρώπινο μάτι είναι σαν τη μηχανή. Και ορίστε η απόδειξη για αυτά που λέμε εμείς οι τεχνοφοβικοί (ή τεχνοφετιχιστές για κάποιους άλλους). Η εικόνα είναι από την ιστοσελίδα ενός ιατρικού κέντρου και εμφανίζει το μάτι να λειτουργεί όπως μια φωτογραφική μηχανή. Μάλιστα, ούτε καν το αντίθετο. Τώρα, αν θέλετε να σας πούμε και τις προεκτάσεις της εργαλειοποίησης του ανθρώπινου σώματος από την ιατρική, διαβάστε και κανά Φουκώ. Πολλά δε ζητάτε με 1,5 ευρώ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.