Τι συμβαίνει όταν ένας καθεστωτικός ακαδημαϊκός εκθειάζει το τέλος του πανεπιστήμιου (και του εκπαιδευτικού συστήματος) όπως το γνώρισε ο 20ος αιώνας; Χιλιάδες έλληνες θεατές τον χειροκροτούν…

Τι συμβαίνει όταν η συνέλευση του game over αναλύει εδώ και χρόνια την παρακμή και το ξεπέρασμα του εκπαιδευτικού συστήματος λόγω της καπιταλιστικής τεχνολογικής Αλλαγής Παραδείγματος; Οι θιγόμενοι και οι ενδιαφερόμενοι σφυρίζουν αδιάφορα…

Δείτε, λοιπόν, τον κύριο καθηγητή…

Ανασημοσίευση από: sarajevo – videoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *