Εκδήλωση: Τα αιχμάλωτα κύτταρα – πολιτικές σημειώσεις για τις βιοτεχνολογίες

Παρατηρήσεις για τις βιοτεχνολογίες, πέρα απ’ το «καλό» ή/και το «κακό» των εφαρμογών τους: είναι η καινούργια φάση του καπιταλισμού!

Τετάρτη, 20 Απριλίου, 15:30
Αρχιτεκτονική, Κάτω Πολυτεχνείο, Αίθριο Αβέρωφ

aixmalwta_kyttara_afisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.