Εκδήλωση: Γυναίκες, εργασία και ο υλικός κόσμος

Μια απόπειρα αντίληψης της παγκόσμιας γυναικείας εργασίας στον τεχνολογικά αναδιαρθρωμένο καπιταλισμό.

Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 18:00
Νομική, Αίθουσα 3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.